Praktisk InfoPraktisk infoUnder praktisk information findes alle de teknikaliteter der er værd at vide om klubben. I fanen til venstre kan du bl.a. læse mere om kontingent, klubtøj og klubbens lokaler. Nedenfor findes information om indmeldelse i klubben, som er en licensklub stiftet i 1925, der hører under både Danmarks Cykle Union og Danmarks Idrætsforbund. 

 

Indmeldelse

Indmeldelse i Svendborg Cykle Club sker pr. online tilmeldings system: svendborgcc.billet.dk

Vigtigt! Husk at udfylde betaling med fulde navn og mail således vi kan få fat på dig med information fra klubben.

 

Kontingentbidraget kan evt. nedsættes ved indmeldelse midt i sæsonen, dette kan ske efter aftale med formanden. 

 

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af klubben, bedes du sende en mail vedrørende dette til kasseren Manolo på: kasserer@svendborgcc.dk, for at lette klubbens arbejde, således vi hverken behøver at sende kontingentopkrævning eller rykkere. 

Mail: admin@svendborgcc.dk

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Copyright © Svendborg Cykle Club 

Design: Nilou&Hansen