Nyhed_Indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Cykle ClubIndkaldelse til generalforsamling i Svendborg Cykle Club

25-01-19

 

Indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Cykle Club

Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19.00 i SCC klublokale, Idrætshallen Svendborg.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning og godkendelse heraf.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Kontingent

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år og godkendelse heraf

7. Valg af bestyrelse

  (b) Kasserer for 2 år (Manolo, modtager genvalg)                   

  (c) Bestyrelsesmedlem for 2 år (Frederik, modtager genvalg)

  (d) Bestyrelsesmedlem for 2 år (Ulrik, modtager genvalg)

  (e) Suppleant til bestyrelse for 1 år (Mie, modtaget genvalg). 

8. Valg af revisor samt revisor suppleant (Tomas + Mogens)

9. Valg af fanebærer samt fanevagt

10. Eventuelt 

 

Stemmeberettiget er medlemmer der:

1. Have betalet kontingent for sæsonen (2018).

2. Er tilstede personligt eller ved underskrevet fuldmagt.

 

 

Med venlig hilsen

SCC bestyrelse

Mail: admin@svendborgcc.dk

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Copyright © Svendborg Cykle Club 

Design: Nilou&Hansen