Nyhed_indkaldelse_til_ generalforsmaling_2021Indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Cykle Club 2021

10-02-21

 

Indkaldelse til generalforsamling i Svendborg Cykle Club onsdag d. 24/2 kl. 19-21. Mødet afvikles under den verserende Corona-pandemi og afholdes derfor på Zoom på følgende link: https://syddanskuni.zoom.us/j/65336290427?pwd=MXdYZ1hBbnRKemtTOVl1UzdrU0RvZz09

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning og godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf

4. Behandling af indkomne forslag


 • Forslag 1
  Vedtægtsændring af §5.1 fra:
  ”Kontingent betales helårligt pr. d. 1. januar. Kontingent skal betales senest d. 1. februar. Er kontingentet ikke betalt senest d. 1. marts slettes medlemskabet af SCC. Et kontoudtog kan anvendes som kontingentkvittering.”
  Til:
  ”Hvis kontingentet for kalenderåret ikke er betalt inden 1. juni, betragtes man som udmeldt. 

Kontingentbetalingen giver ret til løbstilskud o. a. fra klubbens side. Løbstilskud gives kun til medlemmer registreret med gyldig kontingentbetaling. Et kontoudtog kan anvendes som kontingentkvittering”  • Forslag 2
  Vedtægtsændring §17 linje 1 fra:
  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hver år i februar.
  Til:
  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes indenfor et kalenderår. Det tilstræbes, at den afholdes i februar.  • Forslag 3 

Vedtægtsændring i §17 punkt 9 i dagsordenen for generalforsamling fra:

 1. Valg af fanebærer samt fanevagt

Til:

Punkt 9 fjernes fra vedtægterne.
”Klubben vil ikke længere vælge en fast fanebærer og fanevagt på generalforsamlingen og derfor fjernes punkt 9. I stedet kan bestyrelsen kontaktes af et medlem og fanen kan lånes ved lejlighed, så klubben kan stå repræsenteret, hvis det ønskes til en given lejlighed”

 • Ved vedtagelse af dette punkt, så foreslås det, at pkt. 9 på denne generalforsamling udgår


5. Kontingent

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år og godkendelse heraf

7. Valg af bestyrelse

 • Kasserer for to år – Manolo modtager genvalg
 • Ét bestyrelsesmedlem for to år – Niels modtager genvalg, men afgiver gerne pladsen
 • Suppleant til bestyrelsen – Vi skal have en ny suppleant til bestyrelsen


8. Valg af revisor samt revisorsuppleant 

9. Valg af fanebærer samt fanevagt

10. Eventuelt
Med venlig hilsen

Bestyrelsen SCCMail: admin@svendborgcc.dk

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Copyright © Svendborg Cykle Club 

Design: Nilou&Hansen