Nyhed_Referat af generalforsamling 20. februar 2019Referat af generalforsamling 20. februar 2019

22-02-19


2. Formandens beretning blev godkendt

3. Udkast til regnskab for 2018 blev fremlagt. Kassereren sørger for at regnskab 2018 bliver

underskrevet fra revisor inden 4 uger.

4. ingen indkommende forslag

5. Kontingent for 2019 fastsættes til kr. 400,00 Samtidigt hermed bortfalder egen betaling for

chip til Magic Sport Cup.

6. Budget 2019 godkendt

7.

(b) Manolo Garcia blev genvalgt som kasserer for 2 år

(c) Frederik Hulbæk genvalgt til bestyrelsen for 2 år

(d) Ulrik Vestergaard genvalgt til bestyrelsen for 2 år

(e) Mie Garcia genvalgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år

8. Tomas Valling blev valgt som revisor og Mogens Clausen som suppleant

9. Ulrik Vestergaard blev valgt som fanevagt og Frederik Hulbæk som fanebærer

10. Eventuelt.

Løbspenge motion. Startpenge Fyen Rundt, Carl Nielsen Touren, Alpe- og stjernetramp dækkes

med maksimalt i alt kr. 1.000,00.

Licens får dækket op til 10 løb af á kr 75,00.

Tilskuddet til Magic Sport Cup bortfalder

Mail: admin@svendborgcc.dk

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Copyright © Svendborg Cykle Club 

Design: Nilou&Hansen